Song of the Sea(2014) 海洋之歌_中文字幕下载

◎片  名 Song of the Sea
◎译  名 海洋之歌
◎年  代 2014
◎地  区 爱尔兰 / 丹麦 / 比利时 / 卢森堡 / 法国 / 中国大陆
◎类  别 剧情 / 动画 / 奇幻
◎语  言 英语/苏格兰盖尔语
◎片  长 93分钟
◎IMDB评分 8.4/10[......]

阅读全文...